Välj en sida

Kullen

Föräldrakooperativ förskola i Furingstad, Norrköping

 

Info

 

Kullen, en liten och familjär förskola, är belägen i en fantastisk miljö i Furingstads kyrkby. Vill du veta mer eller ställa dig i kö?

Hör av dig till oss: 

info@kullensforskola.se

Kullen – Föräldrakooperativ förskola i Furingstad

  • En liten, familjär förskola som drivs som ett föräldrakooperativ.
  • Enastående närmiljö; skog, hagar, ängar, djur och äventyr inpå knuten
  • Utbildad, kompetent personal utmanar och utvecklar barnen i den pedagogiska miljön.
  • Egen kokerska som bakar färskt bröd och serverar hemlagad mat varje dag

Roligt & Lärorikt

Den pedagogiska verksamheten på Kullen ska upplevas som lustfylld av barnen. Vi arbetar med läroplanen som grund och ambitionen att använda naturen som utgångspunkt. Vår strävan är att varje enskilt barn ska utvecklas på bästa möjliga sätt.

Nära & Naturligt

Att kosten är näringsriktig och vällagad är viktigt för oss på Kullen. Därför satsar vi på hembakat bröd och hemlagad mat. Dessutom prioriterar vi ekologiska, kravmärkta och/eller lokalproducerade råvaror.

Tryggt & Närvarande

Som förälder ska du kunna känna dig trygg med att ditt barn tas om hand av kunnig och utbildad personal med en blandning av lång erfarenhet och ett nytt, fräsch synsätt på pedagogik. Samarbetet mellan personalen och föräldrarna är väletablerat.

Vad är ett föräldrakooperativ?

I ett föräldrakooperativ äger föräldrar och familjer gemensamt förskolan. Det innebär att man får mycket stort inflytande över förskolans funktion och inriktning, men den pegagogiska verksamheten sköts förstås av utbildad personal.

I föräldrakooperativet hjälper man till med den dagliga verksamheten på olika sätt som förälder.

”Det är kul att jobba i barngrupp, samtidigt är det skönt att veta att det är utbildad personal som har det pedagogiska ansvaret. Som förälder fungerar man mest som en extra resurs”

Johannes, pappa på förskolan